Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için zorunlu ve isteğe bağlı çerezler kullanılmaktadır. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Yükleniyor
0%

Tecrübemizle Gücünüze Güç Katıyor
Hep Birlikte Daha İleriyi Hedefliyoruz

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN VARIZ

Her daim kusursuz hizmet anlayışıyla hareket eden TGS; Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen yer hizmetleri şirketlerinden biri olmanın gururuyla çalışıyor, dünyanın en büyük şirketlerinin gücüne güç katıyor.

ik-img

İnsan Kaynakları Politikası


Gerçekleştirdiği hızlı büyümeye paralel olarak TGS’nin çalışan sayısı da her geçen gün artmaktadır. TGS’nin İnsan Kaynakları politikasının temelinde, 'doğru işe doğru insan' felsefesi yatmaktadır. Şirket’in İnsan Kaynakları politikası temelde aşağıdaki ilkelere dayanmaktadır:

  • Görevin yetkinliğine uygun nitelikte insan seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek.

  • Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda ortaya çıkacak yönetici ihtiyacını içeriden karşılamaya yönelik İnsan Kaynakları uygulamalarını geliştirmek, şirketteki mevcut insan kaynağının uluslararası alanda çalışma yapabilmesi amacıyla beyaz yakalı personelin yabancı dil bilgisini geliştirmek, işe alımlarda yabancı dil bilen adayları şirkete kazandırmak.

  • Tüm şirket çalışanlarına yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak.

  • Şirket çalışanlarına şirketin hedefi ve personelin kariyer planına göre şirket içi ve şirket dışı eğitim ve gelişim olanaklarını sağlamak.

  • Şirket içinde iletişim ve ekip çalışmasına ortam sağlamak.

  • Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek ve uygulamak.

  • Tüm uygulamalarda etik kurallar ve fırsat eşitliğinin istisnasız uygulanmasını sağlamak.

TGS’de insan kaynakları faaliyetleri; seçme ve yerleştirme, eğitim, ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama ve sosyal haklar, personel özlük işleri ve idari işler ana başlıkları altında toplanmaktadır. İnsan Kaynaklarıyla ilgili tüm faaliyetler tanımlanmış ve prosedürleri oluşturulmuştur. İzinden, işe alma ve görev tanımlarının hazırlanmasına kadar tüm iş süreçlerinin anlatıldığı prosedürler elektronik ortamda çalışanlara açık olarak düzenlenmiştir. Çalışanlara maaş, fazla mesai, yemek ve servis haklarının yanında iş kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesindeki tüm yasal sosyal haklar sağlanmaktadır. Personel alımından başlayarak objektif yöntemlerden yararlanmak suretiyle adaylara eşit fırsat tanımak, iş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından uygun çalışma ortamını sağlamak, çalışma isteğini geliştirici ve olumlu ilişkilerin gelişebileceği bir iş ortamı yaratmak, çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlamak, çalışanların görevlerine bağlılığını artırmak için çeşitli aktiviteler düzenlemek, çalışanlarla yönetim arasındaki iletişim olanak ve fırsatlarını geliştirmek, çalışanların iş etkinliğini ve çalışma verimini geliştirici düzenlemeler yapmak, çalışanların oryantasyon sürecinden itibaren gerekli kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermek, branş eğitimleri vermek, bu amaçla eğitim organizasyonlarına destek vermek TGS İnsan Kaynakları Politikalarının temelini oluşturmaktadır.