Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için zorunlu ve isteğe bağlı çerezler kullanılmaktadır. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Yükleniyor
0%

Tecrübemizle Gücünüze Güç Katıyor
Hep Birlikte Daha İleriyi Hedefliyoruz

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN VARIZ

Her daim kusursuz hizmet anlayışıyla hareket eden TGS; Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen yer hizmetleri şirketlerinden biri olmanın gururuyla çalışıyor, dünyanın en büyük şirketlerinin gücüne güç katıyor.

bussiness-img

Çevre Yönetim Sistemleri Politikası


TGS Yer Hizmetleri A.Ş.;

Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) kapsamında sunmuş olduğu Yolcu Hizmetleri, Yük Kontrol Haberleşme, Ramp, Kargo ve Posta, Temsil ve Gözetim Yönetim Hizmetleri ile ilgili ulusal, uluslararası mevzuatlarına, havacılık kurallarına uyumlu ve yükümlülükleri doğrultusunda hareket eder.

Tüm hizmet süreçleri ve alanlarında sürdürülebilirlik anlayışı ile çevrenin korunması, kaynak seçimi, faaliyetler sonucunda oluşması muhtemel çevre kirliliğinin kaynağında önlenmesi, enerji ve doğal kaynakların verimli şekilde kullanılması için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

Sıfır atık kapsamında atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, sınıfına göre ayrıştırılması ile uygun şekilde yönetilerek israfın önlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlar.

Tüm faaliyetlerin çevreye olan etkilerini kontrol ederek minimum seviyeye çekmek için çevre boyutlarını tespit eder ve iyileştirme çalışmalarını başlatır.

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini tüm uygulamalara adapte eder, amaç ve hedeflere ulaşmak için izleme ve ölçme denetimleri yapar. Çevre Yönetim Sisteminin amaç ve hedeflerinin karşılanmasındaki etkinliğini değerlendirir.

Doğaya verilen zararları azaltmak için; çevreye daha az zararlı ürünleri tercih eder, bu doğrultuda teknolojik gelişmeleri takip eder, çalışanların eğitimini, gelişimini sağlar ve tedarikçilerini bilinçlendirir.

Çevresel konulara olan farkındalığı ve çevre bilincini geliştirerek sürekli olarak yeni proje ve güdümlü faaliyetler ile artırmaya tutmaya çalışır.

Öncelikle insana ve çevreye saygılı olmayı ilke kabul ederek, iklim değişikliğinin azaltılması, biyolojik zenginliklerin ve ekosistemin korunması, Çevre Yönetim Sistemi performansının sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası ile uyumlu olacak şekilde, faaliyetlerden kaynaklanan zararlı emisyonları ve karbon ayak izini; ulusal, uluslararası standartlar ve mevzuat gereğince engelleme ve azaltma çalışmalarını yapmayı, TS EN ISO 14064 standardına uygunluğunu ve sürekliliğini sağlamayı taahhüt eder.

Çevre dostu yatırımlar yaparak (suyun yeniden kullanım teknolojileri, elektrikli araçların kullanımı vb.) sürdürülebilir kaynak yönetimi sağlar, kurum içi çevre projeleriyle atık azaltımı ve sera gazı emisyonlarının azaltımını sağlayarak yeşil hizmet vermeye özen gösterir.

TGS Sanal Asistan
Sanal Asistan Aydınlatma Metni
TGS Yer Hizmetleri A.Ş. ile sanal asistan aracılığı ile iletişime geçmek üzeresiniz. Bu sohbette belirteceğiniz olduğunuz kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK m. 5/2-f kapsamında işlenecek olup, kendi sunucularımızda saklanacaktır. Kişisel verileriniz normal şartlarda aktarılmamakla birlikte; iletişim sebebinizin veya talep/şikayetinizin çözüme kavuşturulması için gerekli olması halinde iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep/şikayetlerin takibi amacıyla ilgili olan üçüncü kişilere (iletişimin gerektirdiği tedarikçi, müşteri, kamu kurum veya kuruluşlarına) aktarılabilir. 6698 sayılı kanundan doğan haklarınız için lütfen ilgili kanunun 11. maddesini inceleyiniz. Lütfen sizler için hassas olabilecek bilgilerinize (kredi kartı bilgileri, şifre bilgileri, sağlık bilgileri gibi) bu sohbette yer vermeyiniz. Veri sorumlusu: TGS Yer Hizmetleri A.Ş.